Team & Business Coaching

In de praktijk blijken veel veranderingsprocessen in organisaties te stagneren en zelfs compleet te mislukken. Hoe is het mogelijk dat mensen met elkaar een ongewenste situatie in stand houden die ze willen veranderen?

Hoe je iets bekijkt, bepaalt je gedrag en dus hoe je ermee om zult gaan en vooral ook hoe succesvol je zult zijn. Succes bij een veranderingsproces wordt bepaald door hoe de deelnemers tegen die verandering aankijken. Veranderen geeft geen weerstand, veranderd worden wel. Mensen houden een ongewenste situatie in stand vanuit belemmerende opvattingen, vanuit onwetendheid en onmacht. Het is dus veelal nodig dat betrokkenen op een andere manier leren kijken.

In teams hebben mensen elkaar nodig, maar hebben ze op bepaalde momenten ook last van elkaar. Een voorheen goed lopend team belandt (al dan niet als gevolg van wijziging in samenstelling) in een situatie waarin er ‘gedoe’ met elkaar is. Onderlinge irritaties worden niet uitgesproken maar zijn in de onderstroom wel aanwezig. Samenwerking verandert in een ‘ieder voor zich houding’ of zelfs tegenwerking. Kortom: de teamprestatie wordt beïnvloed door de wijze waarop men met elkaar omgaat. Teamcoaching is gericht op het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor teamresultaten. Dit kan alleen als teamleden uit het ‘hokjesdenken’ van individuele belangen treden. Bewustwording van interactie- en denkpatronen en het effect daarvan op anderen is een wezenlijk onderdeel van teamcoaching. Als teamcoach richt ik mij op het doorbreken van belemmeringen met interventies, het ombuigen van verstarring naar flexibel denken en het vrijmaken van ongebruikte mogelijkheden. Dit leidt tot een nieuwe manier van kijken van de teamleden en gedrag dat de gewenste situatie en visie ondersteunt.

Als business coach richt ik mij op de inhoudelijke kant van veranderingsprocessen in organisaties. Mijn bedrijfskundige achtergrond, analytisch vermogen en oprecht nieuwsgierige instelling stellen mij in staat bedrijfsprocessen in een korte tijd te doorgronden. Ik ondersteun organisaties bij het ontwikkelen van een visie en missie, het bepalen van waarden, het vaststellen van doelen en strategieën ter realisatie. Daarnaast richt ik mij op het selecteren van juiste management informatie om de performance te monitoren. De in te zetten methodiek is afhankelijk van het karakter en de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt, maar bevat altijd een combinatie van werken aan de harde en zachte kant van organisaties. Het resultaat: een organisatie waarin met passie en energie gewerkt wordt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en rendement.

Bel of mail gerust voor aanvullende informatie of om een afspraak te maken!

De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn. (Einstein)