Talent Coaching

 Er zijn veel mensen die niet doen wat ze willen of niet weten wat ze willen. Toch blijven ze zitten op de plek die ze niet bevalt. Hoe zou het zijn om een baan of werkplek te hebben die bij je past, waarin je jouw talenten volledig kan benutten? Gun jezelf de kans om gelukkig te zijn in je werk. Zelfkennis is de eerste stap. Wat zijn jouw talenten, waar ben jij goed in? Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?

Iedereen heeft talenten, die jou als persoon uniek maken. Soms zijn deze duidelijk zichtbaar, soms moeten ze nog ontdekt worden. Iedereen heeft ook drijfveren, innerlijke motivatoren die het ‘waarom’ van je handelen bepalen.

Talent Coaching heeft tot doel jou datgene te laten doen wat het best past bij jouw persoonlijke talenten en drijfveren. Zelfkennis en zelfinzicht is daarbij van groot belang. Ik maak, naast coachingsgesprekken, gebruik van verschillende instrumenten die afhankelijk van jouw voorkeur ingezet kunnen worden. Ik ben gecertificeerd TTI SI Gedrag (DISC) en Drijfveren (12 Driving Forces) consultant, gecertificeerd MBTI® Stap I Consultant en Facet5 Personality Profile Consultant. Hieronder een korte uiteenzetting van de verschillende instrumenten, waarbij voor alle instrumenten geldt dat je deze in kunt zetten voor persoonlijk en zakelijke vraagstukken, zowel voor individuen als teams.

TTI SI-Gedragsanalyse (DISC) en TTI SI-Drijverenanalyse (12 Driving Forces) van TTI Success Insights Benelux:
TTI SI-gedragsanalyse; gebaseerd op het werk van Dr. Carl Jung en Dr William Moulton Marston. De TTI SI-gedragsanalyse geeft je in een korte tijd een duidelijk beeld van je eigen gedragsprofiel, je natuurlijke talenten en de werkomgeving die bij je past.
TTI SI-drijfverenanalyse (12 Driving Forces); gebaseerd op het werk van Dr. Eduard Spranger. De TTI SI-drijfverenanalyse (12 Driving Forces) gaat nog een stap dieper en geeft je inzicht in je innerlijke motivatoren.

The Myers-Briggs Type Indicator® van The Myers-Briggs Company:
MBTI® Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes. MBTI Stap I is een krachtig, veelzijdig persoonlijkheidsinstrument dat diepgaand inzicht biedt in persoonlijke beweegredenen en interactie in een groep.

Facet5 Persoonlijkheidsprofiel van Facet5 Global:
Het Facet5 Persoonlijkheidsprofiel biedt een overzicht van iemands persoonlijkheid. Het profiel geeft invulling aan de vijf grote bouwstenen (de Facet5 factoren) van iemands persoonlijkheid, die vervolgens worden opgesplitst in 13 subfactoren. De manier waarop we ons gedragen en met anderen omgaan is afhankelijk van hoe we zelf in elkaar zitten. Daarom zijn we als we onszelf en anderen begrijpen in staat ons te ontwikkelen, effectiever te werken en sterkere relaties op te bouwen. Het Facet5 persoonlijkheidsprofiel biedt het fundament voor zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling.

De bovenstaande instrumenten omvatten elk:
– Een online analyse via internet middels een unieke persoonlijke code;
– Een persoonlijk gesprek van circa 1,5 uur;
– Een persoonlijk rapport met de resultaten van de analyse, werkdocumenten en achtergrond informatie.

Bel of mail gerust voor aanvullende informatie of om een afspraak te maken!

Focus je op het ontwikkelen van je talenten. Het resultaat: plezier en excellerend vermogen!